Wurth Norge AS - Miljøindex

Wurth Norge AS


 

Vi har som mål å kjøpe inn de produkter som er mest mulig miljøvennlige og også finne erstatningsprodukter der dette finnes.

Ved utsendelse av varer fra vårt hovedlager er dette med fyllgrad og samsending temaer for å få til en rask og effektiv logistikk med minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter sendes ut til våre kunder i pappkartonger og en miljøvennlig plast «krympes» over varene for å holde de på plass i forsendelsesesken (mindre emballasje).  Vi setter opp årlige forbedringsmål for vår virksomhet som omfatter alle våre påvirkninger på det ytre miljø (transport, energi, avfall etc.).

Würth Norge AS er medlem i Batteriretur, RENAS  (returordning for EE-avfall) og vi er i tillegg medlem hos Grønt Punkt Norge AS ( innsamling og gjenvinning av emballasje).

Som medlem av Grønt Punkt Norge AS er vi med på å finansiere retur og gjenvinning av emballasje i Norge. 


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 36
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
NACE: 467: Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers
Førstegangssertifisert: 18.12.1995
Sertifikatet utløper: 05.05.2022
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Scope: Materials for fastening, sanding and grinding; hand and power tools; chemicals, sortment,storage systems, garage equipment, service - and calibration services, electronic instruments for diagnostics, testing and inspection in car repair shops, building and industry.
Virksomhet: Feste- og slipemateriell, verktøy og kjemiske produkter, sortimenter, lagersystemer, verkstedutstyr, service- og kalibreringstjeneste, elektroniske diagnose-, test- og måleinstrumenter for bilverksteder, håndverk og industri
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Svein Oftedal adm. dir.
Økonomi email Lena H. Nygaard Økonomisjef
Marked email Kari Helene Hagen Markedssjef
Salg email Ronald Pettersen Salgssjef Nord
Salg email Ole Kistensen Salgssjef Sør-Vest
Salg email Reidar Slaaen Salgssjef Øst
Adm./Org./Personal email Thor Melcher HR-sjef
Innkjøp email Lise Krogseth Innkjøpssjef
Miljø email Steinar Fjeldstad Kvalitet og HMS-sjef
Miljø email Rune Embre kvalitetsleder
Kvalitet email Steinar Fjeldstad Kvalitet og HMS-sjef
Kvalitet email Rune Embre kvalitetsleder
Logistikk email Stein Inge Viset Logistikksjef
 

Bransjer

Agenturhandel med bredt vareutvalg
Arbeidstøy, produksjon
Batterier, agentur/engros
Beslagvarer, engros
Bilpleie
Brannvern- og brannslukningsutstyr, forhandlere
Elektriske artikler og materiell, engros
Festeanordninger, engros
Fjærer, engros
Gallerier
Hydraulikk og pneumatikk
Hydraulisk utstyr, forhandlere
Hygieneprodukter
Håndoppvaskmidler
Industrielle rengjørings- og avfettingsmidler
Isbekjempningsmidler
Kabeltromler, agentur/engros
Karosserimateriell
Kjemikalier, agentur/engros
Kjemisk-tekniske produkter, agentur/engros
Kunstgallerier
Kurs
Kurs- og konferanselokaler
Lagerinnredninger og -utstyr
Lim, agentur/engros
Lyspærer og lysstoffrør, agentur/engros
Løfteutstyr
Maskiner (verktøymaskiner), engros
Maskiner og -rekvisita
Papir og papirvarer, agentur/engros
Rengjøringsmidler og -artikler, agentur/engros
Rusthindrende midler
Silikoner og silikonforbindelser, agentur/engros
Slanger, agentur/engros
Slipemidler, engros
Smøreolje og smørefett, engros
Stillaser, agentur/engros
Sveiseapparater og -utstyr
Tetningsmidler, kitt og fugemasse, engros
Verktøy, agentur/engros
Verne- og sikkerhetsutstyr, forhandlere
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Tunap Norge As
Avdeling Würth Norge AS Avd 19 Ørsta
Würth Norge AS avd 50 Åssiden Drammen
Würth Norge As Avd 01 Trondheim
Würth Norge As Avd 02 Drammen
Würth Norge As Avd 03 Lillehammer
Würth Norge As Avd 04 Gjelleråsen
Würth Norge As Avd 05 Økern
Würth Norge As Avd 06 Sandnes
Würth Norge As Avd 07 Bergen Minde7
Würth Norge As Avd 08 Grenland
Würth Norge As Avd 09 Tromsø
Vis mer >>

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!