Haugaland Taxi As - Miljøindex

Haugaland Taxi As

Organisere, administrere og formidle transportoppdrag, samt drive annen forretningsvirksomhet. Medlemmenes yrkesmessige interesse skal ivaretas gjennom en aktiv markedsføring og utvikling av næringens tjenester, samt utførelse av den daglige forretningsmessige drift.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo