Rambøll Norge AS - Miljøindex

Rambøll Norge AS


Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 17 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 13 000 medarbeidere, lokalisert i 35 land.

 

Vår Kvalitets- og miljøpolitikk

I Rambøll forplikter vi oss til å kontinuerlig forbedre våre prosesser og handle i samsvar med alle relevante lover og krav.

 

Bilde: Rambøll

 

Slik bidrar vi til lavere miljøbelastning, sikrer langsiktige relasjoner til våre omgivelser samt skaper verdier for våre oppdragsgivere og det samfunnet vi lever i. • Rambølls kvalitets- og miljøarbeid har et høyt ambisjonsnivå som virkeliggjøres av kunnskapsrike medarbeidere. 
• I Rambøll skal vi kjenne våre oppdragsgiveres miljømål, krav og forventninger og vi skal opptre i samsvar med alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet og våre prosjekter. 
• Rambøll skal alltid tilby våre oppdragsgivere de løsninger som best bidrar til en bærekraftig utvikling. 
• Rambøll skal i egen virksomhet benytte ressurser på en slik måte at det bidrar til å redusere miljøbelastningen.


 
Vår politikk blir underbygget gjennom konkrete mål innenfor kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet, bærekraftighet og effektiv prosjektgjennomføring.

  


 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901272
Førstegangssertifisert: 25.09.2009
Sertifikatet utløper: 21.06.2021
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Engineering, design, consulting services and associated activities within building, civil engineering and real-estate management
Virksomhet: Teknisk rådgivning, arkitekttjenester og annen tjenestevirksomhet innen bygg- og anleggs- og eiendomsnæringen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Ole-Petter Thunes Adm. direktør
Økonomi email Rune Steinmo Økonomidirektør
Marked email Erlend Bere Salgsdirektør
IT email Ole Christian Kjelsaas IT Business Relationship Manager
Adm./Org./Personal email Camilla Eeg Skogstad HR-direktør
Miljø email Knut Landstad QHSE sjef
Kvalitet email Knut Landstad QHSE sjef
 

Bransjer

Arkitekter
Brannsikring
Designere
Konsulenter (VVS- og klimateknikk)
Konsulenter (bygge- og anleggsteknikk)
Konsulenter (elektroteknikk)
Konsulenter (energiøkonomisering)
Konsulenter (miljøteknikk)
Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)
Konsulenter (samferdselsteknikk/arealplanlegging)
Prosjektadministrasjon
Rådgivende ingeniører (geoteknikk og ing.geologi)

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!