Verdalskalk AS - Miljøindex

Verdalskalk AS

Uttak og foredling av kalkstein fra Tromsdalen, Verdal Kommune. Produserer ulike kalksteinsprodukter og videreforedler kalkstein til Brentkalk og Hydratkalk på Hylla i Inderøy Kommune.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 801056
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 05.12.2005
Sertifikatet utløper: 01.06.2020
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Development, production, sales and shipping of limestone products (including burnt and hydrated lime), from Verdalskalks plants; Tromsdalen, Hylla and Verdal Harbour
Virksomhet: Produksjonsstyring og salg av kalksteinsprodukter fra egne anlegg i Tromsdalen, Hylla og Verdal havn inkludert utskipning av disse fra Verdal havn
Kontaktperson(er): Geir Olav Jensen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Geir Olav Jensen Daglig leder
Økonomi email Jørgen Vist Økonom
Marked email Nils-Petter Eriksen Salg, Franzefoss Miljøkalk AS
Teknisk email Jan Olav Ryan Miljøingeniør, Franzefoss Minerals AS
Produksjon email Ketil Aksnes Anleggssjef, Verdal Havn og Transport
Produksjon email Trond Johansen Produksjonssjef
Produksjon email Arnt Martin Storli Anleggsjef Tromsdalen
Kvalitet email Rune Landsem Laboratoriesjef Franzefoss Minerals AS
Miljø email Jan Olav Ryan Miljøingeniør, Franzefoss Minerals AS
Kvalitet email Karin Klemetsrud Kvalitetssjef Franzefoss Minerals AS
 

Bransjer

Kalkverk
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Franzefoss Minerals As
Avdeling Verdalskalk As Avd Hylla
Verdalskalk As Avd Verdal Havn

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!