Trondheim Parkering Kf - Miljøindex

Trondheim Parkering Kf

Trondheim kommunes utøvende fagorgan innen kommunens vedtatte parkeringspolitikk og skal medvirke til at parkeringstilbudet utvikles i kommunen. Eie, og stå for bygging/drift/vedlikehold av kommunale parkeringshus og garasjeanlegg. Trondheim Parkering KF driver/leier private garasjeanlegg etter forretningsmessige prinsipper og i tråd med målsettingen vedtatt av bystyret i sak B98/051 om Strategisk parkeringspolitikk. Tilby og påta seg oppgaver i egen/ andre kommuner som er av betydning for eller har tilknytning til virksomheten. Utføre oppgaver i henhold til avtale med kommunale enheter.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo