Institutt for Energiteknikk - Miljøindex

Institutt for Energiteknikk

Institutt for energiteknikk (IFE) er en uavhengig forskningsstiftelse lokalisert på Kjeller og i Halden. IFE står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. IFE har betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler. IFE er også vertskap for det internasjonale OECD Haldenprosjektet. Kontaktinformasjon IFE Halden: Telefon: +47 69 21 22 00, Fax: +47 69 21 22 01, Postadresse: Postboks 173, 1751 Halden, Besøksadresse: Os Alle 5, 1777 Halden
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 99372-2011-AE-NOR-NA
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 24.06.2011
Sertifikatet utløper: 24.06.2020
Sertifisert av: DNV GL Business Assurance Norway AS
Scope: Research, development and services within petroleum technology, digital systems, MTO (Man-Technology-Organisation), nuclear safety and reliability, OECD Halden Reactor Project, irradiation services and handling of radioactive waste. Research and development within material- and process technology, renewable energy and environmental technology, and basic research within physics. Research, development, production and distribution of radiopharmaceuticals, including services.
Virksomhet: Forskning, utvikling og tjenester innenfor petroleumsteknologi, digitale systemer, MTO (Menneske-Teknologi-Organisasjon), nukleær sikkerhet og pålitelighet, Haldenprosjektet, bestrålingstjenester og håndtering av radioaktivt avfall. Forskning og utvikling innen material- og prosessteknologi, fornybar energi og miljøteknologi, samt grunnforskning i fysikk. Forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av radioaktive legemidler, inkl. tjenester.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Nils Morten Huseby adm. dir
Nestleder email Atle Valseth viseadm. dir.
Økonomi email Elin Cathrine Hagen CFO
IT email Lars Ove Claesson avd. leder IKT
Adm./Org./Personal email Lasse Lund Administrasjonsdirektør
Teknisk email Rolf Nyborg avd. leder korrosjonsteknologi
Informasjon/Samfunn email Silje Aspholm Hole Kommunikasjonsdirektør
Produksjon email Kristin Wickstrøm Avd. leder EB Sveis- og verksted
Kvalitet email Helena Broberg Sikkerhetssjef
Miljø email Arve Holt forskningsdir. materialer og prosessteknologi
Miljø email Sissel Planting Miljøleder /Risk Manager
Utvikling email Martin Foss forskningsdir. strømmingsteknologi
Miljø email Elisabeth Strålberg avd. leder Miljø og Strålevern
Utvikling email Olaug Hjelstuen avd. leder Radiofarmasi FoU
Utvikling email Tomas Nordlander forskningsdir. digitalesystemer
Kvalitet email Brit Farstad kvalitetssjef
 

Bransjer

Forskning (naturvitenskap og teknikk)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap First Sensing As
Hybrid Energy As
Hystorsys As
Ife Invest As
Institutt for Energiteknikks Boligselskap As
Kjeller Vindteknikk As
New Energy Performance As
Wirescan As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!