Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS - Miljøindex

Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS

Skadedyrbekjempelse og hygiene, samt kjøp og salg av kjemikalier og annet i forbindelse med det som er aktuelt i bransjen.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901546
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 03.10.2018
Sertifikatet utløper: 03.10.2021
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Pest control and inspection. Trading of products for pest control
Virksomhet: Kontroll og bekjempelse av skadedyr. Salg av midler for skadedyrbekjempelse
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Tor Harald Svendsen daglig leder
Øvrig ledelse email Bjørn Eide fagansv. service
Økonomi email Leonel Ojala økonomiansvarlig
Marked email Jan Westergren markedsansvarlig
Adm./Org./Personal email Trond Kristiansen personalleder
Informasjon/Samfunn email Jan Westergren markedsansvarlig
Produksjon email Runar Grøsland lands koordinator
Kontaktperson email Hanne Line Bråthelund
Kvalitet email Hanne Line Bråtelund HMS-ansvarlig
Kvalitet email Johannes Millerud kvalitetsansv.
Innehaver email Tor Harald Svendsen daglig leder
 

Bransjer

Skadedyrbekjempelse

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!