Folla Tech Vestby As - Miljøindex

Folla Tech Vestby As

Tilvirkning, reparasjon, vedlikehold og re-sertifisering av komponenter og utstyr til petroleumsindustrien og annen industri. Konsulenttjenester innen metallurgi. Laboratorietjenester.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 1832
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 29.05.2013
Sertifikatet utløper: 07.01.2021
Sertifisert av: Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS
Scope: Engineering, manufacturing, repair, welding, NDE, maintenance and re-certification of components and equipment for the petroleum industry and other industries. Consultancy within metallurgy.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Cathrine Bjaarstad Managing Director
Øvrig ledelse email Helge Skjellevik avdelingsleder Jørpeland
Øvrig ledelse email Lars Aga avdelingsleder Vestby
Salg email Vegard Oftedal Sales Manager
Teknisk email Ole Bokn Technical Manager
Kvalitet email Bodil Klausen Melberg HMS&K leder
 

Bransjer

Konsulenter (offshorevirksomhet)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Hitec As

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!