Helseforetakenes Senter For Pasientreiser ANS - Miljøindex
  • Sertifisering
  • Kontaktpersoner
  • Bransjer

Helseforetakenes Senter For Pasientreiser ANS

Selskapet skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å oppfylle de regionale helseforetakenes "sørge for ansvar" på området pasientreiser. Selskapet skal ha en service- og støttefunksjon hvor formålet videre er å ivareta administrative og merkantile fellesoppgaver, samordningsoppgaver samt ivaretakelse av transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakerne. Selskapet skal ikke uføre tjenester for andre enn deltakerne.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo