Tannhelsetjenesten i Buskerud Fkf - Miljøindex

Tannhelsetjenesten i Buskerud Fkf

Hovedkontor: Buskerud fylkeskommune

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF er et fylkeskommunalt foretak som er opprettet i medhold av kommuneloven med det formål å utvikle og drive tannhelsetjenesten, og levere tjenester fra tannhelsetjenesten til Buskerud fylkeskommune eller andre i henhold til oppdrag gitt eller godkjent av Buskerud fylkeskommune.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo