Brødr. Sunde as - Miljøindex

Brødr. Sunde as

Produksjonsvirksomhet, handel, lisensiering og finansiering, å eie fast eiendom samt å delta i andre selskaper hvor styret til enhver tid finner dette formålstjenlig.
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901353
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 30.03.2012
Sertifikatet utløper: 15.03.2019
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Development, production and marketing of insulation and packaging products of EPS (expanded polystyrene) & PE (polyethylene foam )and marketing of XPS (extruded polystyrene) products
Virksomhet: Utveckling, produktion och marknadsföring av isoler- och förpackningsprodukter av EPS (expanderad polystyren) & PE (extruderad polyeten) samt marknadsföring av XPS (extruderad polystyren) produkter
ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901198
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 01.03.2003
Sertifikatet utløper: 15.03.2019
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Development, Manufacture and Marketing of Sunde Expandable Polystyrene
Virksomhet: Utvikling, produksjon og distribusjon av Sunde ekspanderbar polystyren
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Karl Johan Sunde Adm. dir.
Leder email Rolf Fagervoll Dir. Norge
Øvrig ledelse email Jan Johansson Dir. Sundolitt AB SE
Øvrig ledelse email Henrik Peder Vasylyeva Dir. Sundolitt AS DK
Økonomi email Geir Kielland Finans dir.
Marked email Kristian Karlsen Markedssjef Norge
Produksjon email Odd Arne Lervåg Produksjonsjef sundolitt og sunpack
Produksjon email Asle Myklebust Produksjonsjef Polymer
Produksjon email Karl Martin Sagstuen Produksjonsjef Oslo
Innkjøp email Bjørn Sellereite Innkjøpssjef
Kvalitet email Liv Valaas-Lundsvoll Kvalitetssjef
 

Bransjer

Glassfibre og glassvatt, produksjon
Isolering
Plastemballasje, produksjon
Plastprodukter ellers, produksjon
Plastråstoffer, agentur/engros
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Kjodess As
Avdeling Brødr Sunde As Avd Polymer
Brødr Sunde As Sundolitt Fjell
Brødr Sunde As Sundolitt Harstad
Brødr Sunde As Sundolitt Oslo
Brødr Sunde As Sundolitt Ålesund
Viplast As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!