Proxll AS - Miljøindex

Proxll AS

Proxll AS er TransQ sertifisert, er medlem av Grønt Punkt Norge AS og har AAA diplom for høyest kredittverdighet i Soliditets kredittratingssystem. Proxll AS sine produkter og tjenester skal bidra til forenklet drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur. Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger
 

Sertifisering

ISO 14001
Sertifiseringsstandard: NS-EN ISO 14001:2015
Sertifikatnummer: 901008
Akkrediteringssystem: Norsk Akkreditering
Førstegangssertifisert: 03.03.1998
Sertifikatet utløper: 29.03.2020
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Electronic and Electrotechnical products and solutions for construction, traffic and industrial applications. Development, Engineering, Production, Sale, Installation, Service, Logistics and Economy
Virksomhet: Elektroniske og elektrotekniske produkter og løsninger for bygg og anlegg, samferdsel og industri. Utvikling, prosjektering, produksjon, salg, installasjon, service, logistikk og økonomi
Kontaktperson(er): Jan Andersen
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Simen Oseid Administrerende Direktør
Øvrig ledelse email Hanne Frøyse HR og QA leder
Øvrig ledelse email Per H. Christensen leder
Økonomi email Jostein Bergane øk.dir.
Salg email Per H. Christensen leder
Salg email Thore Kyllerud produktsjef
Adm./Org./Personal email Hanne Frøyse HR og QA leder
Teknisk email Abrar Ahmed Gondal installatør
Drift email Kundeservice Proxll
Kvalitet email Jan Andersen miljø og kvalitetssjef
 

Bransjer

Adgangskontroll
Alarm- og signalanlegg
Bomveiselskaper
Brannsikring
Elektrisk utstyr ellers, produksjon
Konsulenttjenester (uspesifisert)
Overvåkningsutstyr, forhandlere
Parkeringstekniske anlegg, produksjon
Trafikksignaler og -belysning, forhandlere
Trafikksignaler og -belysning, produksjon
Varmevekslere, agentur/engros
Veivedlikehold
 

Varemerker


BPT

BPT er et varemerke for adgangskontrollsystemer. BPT-sortimentet omfavner blant annet monitorer, dørtelefoner og komp...

Vis mer

Designa

Designa er en leverandør av software-baserte løsninger for parkeringsplasser og parkeringshus. Designas sortiment omf...

Vis mer

Siemens

Siemens

Vis mer

 

Agenturer

BPT(IT)
Circontrol(ES)
Designa(DE)
GT(DE)
Gelcore(US)
Magnetic(DE)
Raychem(US)
Ropag(DE)
Rosslare(IL)
Tecte(DE)
Thole(NL)
 

Produktnyheter

Proxll med nytt produkt

PROXLL-ECO 2.0

Vis mer

Tidligere veiledning for forskrifter kunne satt sikkerheten i fare

Viktige endringer i VTEK10 får konsekvenser for nød- og ledelys.

Vis mer

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!