NorDan AS - Miljøindex

NorDan AS


 

Miljø og sertifisering

Pådrivere for bedre miljø- og energiløsninger

NorDan spiller på lag med en rekke statlige og internasjonale institusjoner i forbindelse med produktutvikling og sertifisering. Kravene som stilles sikrer at du som kunde eller forbruker gjør riktige og forsvarlige valg.

Vår energibruk påvirker klimaet. Svanemerkede produkt er produsert med minst mulig energi og lavere utslipp av klimagasser. Det stilles krav til blant annet råvareutvinning, produksjon, energieffektivitet, kjemikaliebelastning, miljøriktig behandling og mulighet for gjenvinning.

Innsamling og gjenvinning av brukt emballasje er et viktig samfunnsanliggende som Grønt Punkt Norge utfører på vegne av Norsk Returkartong og Plastretur. NorDan AS vil bidra til å skape et bedre miljø for fremtidige generasjoner og er derfor med som avtalepartner.

  


 

Sertifisering

PEFC
Sertifiseringsstandard: PEFC - Chain of Custody
Sertifikatnummer: 905004
Akkrediteringssystem: Nemko AS
Førstegangssertifisert: 31.03.2008
Sertifikatet utløper: 31.03.2021
Sertifisert av: Nemko AS
Scope: Manufacture and sale of high performance windows and doors in timber
Virksomhet: Produksjon og salg av vinduer og dører av tre
Svanemerket
Sertifiseringsstandard: Svanemerket
Sertifikatnummer: 2062 0003 (2062 0007)
Førstegangssertifisert: 04.11.2008
Sertifikatet utløper: 31.03.2022
Sertifisert av: Stiftelsen Miljømerking i Norge
Produkter: 178 ND NTecch Villa Fast dør, diverse
Svanemerket
Sertifiseringsstandard: Svanemerket
Sertifikatnummer: 262 003
Førstegangssertifisert: 04.11.2008
Sertifikatet utløper: 31.03.2022
Sertifisert av: Stiftelsen Miljømerking i Norge
Produkter: 178 ND NTech Vinduer diverse
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Trond Magnar Unhammer Administrerende Direktør
Økonomi email Dina Eik Økonomisjef
Marked email Maren Rasmussen Marketing sjef
Salg email Arnfinn Norås Markedssjef
IT email Trond Mathias Svinland IT-sjef
Adm./Org./Personal email Kristoffer Gjøtterud Personal- og HMS-sjef
Teknisk email Morten Røkbuvold Teknisk direktør
Innkjøp email Arvid Skoland Innkjøps direktør
Miljø email Kristoffer Gjøtterud Personal- og HMS-sjef
Kvalitet email Anne M Roulund Kvalitetssjef
 

Bransjer

Dører og vinduer, produksjon
 

Varemerker


NTech

Energisparende, innad- og utadslående vinduer, karmer, balkong- og skyvedører med U-verdier ned til 0,6 W/mK.

Vis mer

NorDan Screens

Utvendig solskjerming montert på vinduene, rett fra fabrikk!

Vis mer

NorDan SmartVindu

Fantastiske muligheter, trygge rammer!

Vis mer

NorDan

NorDan er en leverandør av vinduer og dører. NorDan har sine røtter tilbake til 1919.

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Johs Rasmussen AS
Avdeling NorDan AS avd Bergen
NorDan AS avd Egersund
NorDan AS avd Oslo
NorDan AS avd Otta
NorDan AS avd Porsgrunn
NorDan AS avd Stavanger
NorDan AS avd Trondheim
NorDan AS avd Ålesund
NorDan AS avd. Kristiansand S
NorDan As Avd Moi

Kontaktinfo

Øvrige sertifikater

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!