EL-PROFFEN AS - Miljøindex

EL-PROFFEN AS


 

Som Norges største elektriker-kjede med ca. 190 medlemsbedrifter og mer enn 4500 elektrikere over hele landet, har vi valgt å ta et samfunnsansvar ved å ha fokus på Miljø og Etisk Handel. Derfor har EL-PROFFEN siden 2010 vært Miljøfyrtårn-sertifisert og siden 2016 vært medlem av «Initiativ for Etisk Handel».

 

Miljøfyrtårnsertifiseringen krever et høyt fokus på energibesparende tiltak, kildesortering og dokumentering av tiltak og tilhørende resultater. Resertifiseringen foregår hvert 3. år, men igjennom alle de 3 løpende årene er det kontinuerlig oppfølging og rapportering for å ivareta ansatte, leverandører og miljøet.

 

EL-PROFFEN jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette gjør vi i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for Etisk Handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon i leverandørkjeden.

 

Gjennom regelmessige kartlegginger både internt i EL-PROFFEN, og eksternt mot våre leverandører/grossister, samt jevnlige korrigeringer og tilpasninger i vårt daglige virke, er

EL-PROFFEN opptatt av å fremstå som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

 

Vår Visjon

EL-PROFFEN skal være Norges ledende og beste frittstående elektrikerkjede, fremstå enhetlig og forutsigbar, for at medlemmene skal bli vinneren i sitt lokale marked.

 

Våre Verdier

EL-PROFFEN skal kjennetegnes med:

  • Faglig stolthet
  • Lokal tilpasning
  • Entusiasme
  • Samhandling
  • Troverdighet

 

Sertifisering

Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 3217
Førstegangssertifisert: 14.10.2010
Sertifikatet utløper: 14.10.2022
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: EL-PROFFEN AS, hovedkontor
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Stein Vidar Fossner Daglig leder
Marked email Trond Salvesen Markedsansvarlig
Miljø email May-Britt Jenssveen Prosjekt Koordinator
 

Bransjer

Elektrisk installasjonsmateriell
Elektriske artikler og materiell, engros
Elektro og elektronikk (underleverandører)
Elektroentreprenører

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!