Stendi Senior AS - Miljøindex

Stendi Senior AS

Selskapets formål er å utføre alle former for tjenseteyting innenfor helse og omsorgssektoren, samt drive handel som har tilknytning til tjenesteyting. Selskapet skal også kunne drive annen forretningsvirksomhet av enhver art, herunder formidling, kjøp og salg av varer og tjenester. Selskapet skal i denne forbindelse kunne kjøpe og avhende selskaps- og virksomhetsområder, for løpende å kunne tilpasse utviklingen i markedene. Selskapet skal kunne drive virksomhet utenfor landets grenser, samt kunne eie aksjer i andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 22 70 00 90
  • Besøksadresse: Fredrik Stangsg. 11-13, 0264 Oslo
  • Postadresse: Postboks Postboks 3003 Elisenberg, 0207 Oslo
  • Org.nr: 982843790
  • Send forespørsel