Helse Stavanger HF - Miljøindex

Helse Stavanger HF (Stavanger Universitetssykehus)

Helse Stavanger HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Helse Stavanger HF skal bidra til at spesialisthelsetjenestens målsetting blir oppfylt innen Helse Vest RHF sitt område.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 51 51 80 00
  • Besøksadresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens g. 8, 4011 Stavanger
  • Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger
  • Org.nr: 983974678
  • Send forespørsel