Multiconsult ASA - Miljøindex

Multiconsult ASA

Rådgivning og prosjektering og tilbyr spesialtjenester og komplett prosjektering innen seks forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø- og naturressurser. Multiconsult er opptatt av bærekraft og med spesialkompetanse på miljøtemaer som SHA, miljøledelse, miljøplaner, energiplaner/utredninger, konsekvensutredninger, risikovurderinger og Breeam hjelpes kunder til identifisering og implementering av miljømål for å muliggjøre en bærekraftig utvikling. Multiconsults kontorer er Miljøfyrtårnsertifisert i hht Hovedkontormodellen. Multiconsult har et svært kompetent miljø innen fornybar energi - vann, - sol, og vindkraft.
 

Sertifisering

Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 6309
Førstegangssertifisert: 03.06.2014
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Narvik
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 6208
Førstegangssertifisert: 07.05.2014
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Egersund
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 6109
Førstegangssertifisert: 27.02.2014
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Kristiansand
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 6003
Førstegangssertifisert: 18.12.2013
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Trondheim
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 5976
Førstegangssertifisert: 10.12.2013
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Fredrikstad
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 3584
Førstegangssertifisert: 22.02.2001
Sertifikatet utløper: Årlig oppfølging
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Hovedkontor Oslo
Miljøfyrtårn
Sertifiseringsstandard: Miljøfyrtårn
Sertifikatnummer: 3584
Førstegangssertifisert: 22.02.2011
Sertifikatet utløper: 22.02.2021
Sertifisert av: Stiftelsen Miljøfyrtårn
Avdeling: Multiconsult AS Hovedkontor Oslo
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Christian Nørgaard Madsen Administrerende direktør
Øvrig ledelse email Grethe Bergly Konserndirektør - Regioner Østlandet
Øvrig ledelse email Lars Opsahl Konserndirektør - Regioner Norge
Økonomi email Anne Harris Konserndirektør Økonomi & Virksomhetsstyring
Marked email Tom Edin Ødegaard Markedssjef Energi
Marked email Tom Arild Olsen Markedssjef Industri
Marked email Ola Dalen Direktør - Konsernoppdrag
Marked email Torbjørn Blom-Hagen Konserndirektør Internasjonalt
Marked email Erlend Bere Markedssjef Bygg og Eiendom
Marked email Øyvind Holtedahl Konserndirektør - Marked, Strategi & Innovasjon
Marked email Ivar Eng Markedssjef Olje og gass
Salg email Ivar Eng Markedssjef Olje og gass
IT email Baste Amble IKT-direktør
IT email René Valentin Flandorfer Markedssjef samferdsel og infrastruktur
Adm./Org./Personal email Elisabeth Stene Konserndirektør - HR & Organisasjonsutvikling
Informasjon/Samfunn email Gaute Christensen Kommunikasjonsleder
Innkjøp email Nils Bergersen Innkjøpssjef
Miljø email Guri Lindmark Miljøsjef og leder for samfunnsansvar
 

Bransjer

Konsulenter (VAR)
Konsulenter (VVS- og klimateknikk)
Konsulenter (akustikk)
Konsulenter (automasjon)
Konsulenter (bygge- og anleggsteknikk)
Konsulenter (byggeledelse)
Konsulenter (elektroteknikk)
Konsulenter (energiøkonomisering)
Konsulenter (maskinteknikk)
Konsulenter (miljøteknikk)
Konsulenter (miljøvern og naturforvaltning)
Konsulenter (offshorevirksomhet)
Konsulenter (prosjektadministrasjon)
Konsulenter (renovasjon og avfallsbehandling)
Konsulenter (samferdselsteknikk/arealplanlegging)
Konsulenter (tilstandskontroll)
Konsulenter (tverrfaglig)
Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
Konsulenttjenester (uspesifisert)
Rådgivende ingeniører (VAR-teknikk)
Rådgivende ingeniører (VVS- og klimateknikk)
Rådgivende ingeniører (bygge- og anleggsteknikk)
Rådgivende ingeniører (geoteknikk og ing.geologi)
Rådgivende ingeniører (tverrfaglig)
 

Varemerker


 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Underavdeling Multiconsult ASA

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!