Melhus Kommune - Miljøindex

Melhus Kommune

Melhus kommune er sertifisert etter ISO 14001 Miljøledelse. Dette innebærer at de forplikter seg til å ha fokus på både intern og ekstern miljøpåvirkning, og å tilfredsstille aktuelle lovbestemte og selvpålagte krav. Kommunen skal også bruke deres miljøledelsessystem til stadig å forbedre miljøarbeid og å forebygge forurensning fra deres virksomhet. Miljørelaterte tiltak angis i økonomi- og handlingsplanen hvert år, og aktuelle fokusområder er bl.a.: energiforbruk, transport, papirforbruk, miljøfokus i innkjøp, miljøvennlig renhold og avfallshåndtering.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Katrine Lereggen rådmann
Ass. rådmann email Morten Bostad ass. rådmann
Ass. rådmann email Trude Wikdahl ass. rådmann
Leder email Katrine Lereggen rådmann
Økonomi email Lars Mo økonomisjef
IT email Geir Wormdal
Adm./Org./Personal email Jon Tore Dokken seksjonsleder /personalsjef
Teknisk email Jakob Leon Storrø enhetsleder
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge
Ordfører email Gunnar Krogstad ordfører
Varaordfører email Stine Estenstad varaordfører
Kommunelege email Cecilie Hatlenes kommunelege
Kultur/miljø email Jan Erik Landrø enhetsleder
Kontrollutvalg email Ola Huke
Skole/barnehage/oppvekst email Egil Johannes Hauge enhetsleder
Servicetorg email Geir Wormdal
Bygg/vedlikehold email Morten Børseth enhetsleder
Eiendom email Morten Børseth enhetsleder
Brann og beredskap email Arild Karlsen interkommunal brannsjef
Kommunekasserer email Sigrun Schei kemner (interkomm. selskap)
Utvikling email Egil Johannes Hauge enhetsleder
Utvikling email Kristin Fosseide rådgiver
Kontaktperson email Kristin Fosseide
 

Bransjer

Kommuner
Kommuner (adm. tilkn. helse-, sosial, omsorg)
Kommuner (adm. tilkn. kultur)
Kommuner (adm. tilkn. landbruk, skogbruk, miljøvern)
Kommuner (adm. tilkn. tekn., næring, eiendom)
Kommuner (adm. tilkn. undervisn., opplæring, oppvekst)
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap AS melhus tomteselskap
Aksjeselskapet Lundemo Bruk
Gauldal Brann og Redning Iks
Vekst Melhus As
Betjener Melhus Lensmannskontor
Skatt Midt-Norge Avd Melhus
Avdeling Brekkåsen Skole Sfo
Eid Skole Og Barnehage Avd Barnehage
Eid Skole Og Barnehage Avd Sfo
Flå Skole Og Barnehage Avd Barnehage
Flå Skole Og Barnehage Avd Sfo
Gimse Skole Sfo
Gimsøya Barnehage
Gåsbakken Skole Og Barnehage Avd Barnehage
Gåsbakken Skole Og Barnehage Avd Sfo
Horg Sykehjem
Horghallen
Vis mer >>
Underavdeling Eid skole og banehage
Flå skole og barnehage
Gåsbakken skole og barnehage
Rosmælen skole og barnehage

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!