18/29354 Kjøp av byggeleder for Sandefjord Renseanlegg - Anbud - Miljøindex

18/29354 Kjøp av byggeleder for Sandefjord Renseanlegg

Oppdragsgiver: Sandefjord Kommune Org.nr: 916882807
Telefon: 33416000
Web: www.sandefjord.kommune.no E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no
Primær kontakt: Birgitte Christensen
Primær kontakt e-post: ibc@sandefjord.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Sandefjord
Sammendrag: Etter pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold er Sandefjord kommune (SK) i gang med planlegging og prosjektering av et nytt biologisk rensetrinn på Sandefjord renseanlegg (SRA). Formålet med utbyggingen er å sette anlegget i stand til å overholde sekundærrensekravet i EU`s avløpsdirektiv.Prosjektplanen legger opp til at det nye rensetrinnet skal settes i drift i første halvår 2021. Målet er å starte byggingen medio 2019. I god tid før byggestart ønsker SK å knytte til seg en ekstern byggeleder
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no