Rehabilitering fasade - Anbud - Miljøindex

Rehabilitering fasade

Oppdragsgiver: Det norske teatret Org.nr: 921196164
Telefon: 22473800
Web: www.detnorsketeateret.no E-post: post@detnorsketeatret.no
Kontaktpunkt: +47 40857888
Primær kontakt: Lisbeth Aasland
Primær kontakt e-post: lisbeth.aasland@detnorsketeatret.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Basert på ei tilstandsvurdering av bygget, vedtok DNT i 2018 å gå i gang med rehabilitering av fasadane. Til dette arbeidet søkjer vi ein tilbydar til ein generalentreprise som kan utføre rehabiliteringsarbeida over ein periode på 2 til 4 år. Arbeida omfattar utbetringar av påbegynt korrosjon i armering i teglforblendingar og enkelte betongsøyler og bjelkar. Tilhøyrande arbeid kan mellom anna omfatte utbetringar og utskiftingar av beslag, etablering av fuger med meir. Det vil også bli utskiftingar av delar av tak på takterrassar som følge av vasslekkasje. Reparasjon av delar av solskjerminga samt andre arbeid kan også vere relevant.
Bransje(r): 4521130 - Fasadeentreprenører, fasademontasje
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.02.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.01.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no