Ventilasjonsarbeider - Anbud - Miljøindex

Ventilasjonsarbeider

Oppdragsgiver: Dramatikkens hus Org.nr: 958331975
Web: www.dramatikkenshus.no E-post: info@dramatikkenshus.no
Kontaktpunkt: +47 99573329
Primær kontakt: Sigrun Daireaux
Primær kontakt e-post: sigrun@dramatikkenshus.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Arbeidene omhandler i hovedtrekk flg. arbeider:- Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat og kanaler.- Etablering av nytt ventilasjonsaggregat for teater- og kontordelen. Det gis opsjonsprispå etablering av nytt ventilasjonsaggregat for Smia og Skuret, ventilasjonsaggregat 2(pub/spiseri).- Etablering av nytt kanalnett for behovsstyrt ventilasjon.- Bygging av nye tekniske rom.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no