EN-19-04 Totalentreprise inneklimatiltak - Anbud - Miljøindex

EN-19-04 Totalentreprise inneklimatiltak

Oppdragsgiver: Engerdal kommune Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Primær kontakt: Bjarne Skarpmo
Primær kontakt e-post: bjarne.skarpmo@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Engerdal
Sammendrag: Oppdraget omfatter tiltak på ventilasjonsanlegget med blant annet rensing av kanalanlegg, nye ventiler og ettermontering av dx-kjøling. Det skal legges opp nye kanaler til kantine og møterom i plan 2 for å øke luftmengder. Eksisterende aggregat er installert i 2012 og skal beholdes.
Bransje(r): 7420270 - Konsulenter (VVS- og klimateknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no