Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2019-2021 - Anbud - Miljøindex

Samlekontrakt bruvedlikehold Hordaland 2019-2021

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Gebremichael Melake
Primær kontakt e-post: melake.gebremichael@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: Statens vegvesen Region vest, Vegavdeling Hordaland, har ansvaret for bru- og kaivedlikehold på riksveg og fylkesveg i Hordaland fylke.Det totale antall bruer i Hordaland er omtrent 1600.Det inviteres til å gi tilbud på forskjellige vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 15 brukonstruksjoner som beskrevet i dette konkurransegrunnlaget.I tillegg vil det på grunn av de varierte og ofte akutte oppgavene med bruvedlikehold, være nødvendig å utføre en del oppgaver basert på prosesser angitt i D1-kapittelet under «Sted V-Mengdebaserte oppgaver», og som regningsarbeid. Priser fra Sted V og priser på mannskaper og utstyr kommer således inn med relativt stort volum i tilbudsskjemaet.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.02.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no