Skråstagsbro - Egersund sentrum - Anbud - Miljøindex

Skråstagsbro - Egersund sentrum

Oppdragsgiver: Eigersund Kommune Org.nr: 944496394
Telefon: 51468000
Web: www.eigersund.kommune.no/ E-post: post@eigersund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51468273
Primær kontakt: Mats Nergård
Primær kontakt e-post: mats.nergaard@eigersund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Eigersund
Sammendrag: Som del av flomsikringsprosjektet "Elveparken" i Egersund sentrum, skal det leveres 1 stk bro av type skråstagsbro som skal forbinde Nyeveien med Granholmen i elven Lundeåne.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no