Storsanddalvegen - Anbud - Miljøindex

Storsanddalvegen

Oppdragsgiver: Rana kommune Org.nr: 872418032
Telefon: 75145000
Web: www.rana.kommune.no/ E-post: postmottak@rana.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45404941
Primær kontakt: Erik Skonseng
Primær kontakt e-post: erik.skonseng@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Rana
Sammendrag: Ny veg fra E12 og opp til Storgata der det etableres et nytt kryss med siedveg mot Storgata østover.Vegen bygges med separat gang- og sykkeleveg på høyre side.Strekningen er ca. 430 m.Det skal anlegges nytt gataelysanlegg på hele strekningen.Ved ca. profil 170 skal det etableres et nytt kryss for adkomstveg inn til en ny flerbrukshall som skal bygges inne mot skoleområdet.Mot tomta til Essostasjonen skal det bygges en støttemur som er opptil 3,2 m høy.Tiltaksklasse 2.Håndtering av overvann inngår i prosjektet
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering) | 4523030 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 27.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no