Gs-vei fv. 289 Åsheimveien - Anbud - Miljøindex

Gs-vei fv. 289 Åsheimveien

Oppdragsgiver: Kirkeng Eiendom AS Org.nr: 956510651
Telefon: 32860018
Kontaktpunkt: +47 41799417
Primær kontakt: Rebecka Cecilia Tyrén
Primær kontakt e-post: rebeckac.tyren@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Hurum
Sammendrag: Prosjektet omfatter bygging av en 800 meter lang gang- og sykkelveg langs fv. 289 Åsheimveien i Hurum kommune. Prosjektet omfatter også en busslomme, opparbeidelse av et t-kryss, to avkjørsler, belysning, andre elektroarbeider som omlegging av eksisterende høyspentkabel, samt nytt overvannsystem og oppgradering av eksisterende VA-nett.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no