Samlekontrakt bruvedlikehold Sogn og Fjordane 2019-2020 - Anbud - Miljøindex

Samlekontrakt bruvedlikehold Sogn og Fjordane 2019-2020

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 97687325
Primær kontakt: Øyvind Sætra
Primær kontakt e-post: oyvind.saetra@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane
Sammendrag: I kontrakten inngår forskjellige vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 21brukonstruksjoner.I tillegg vil det på grunn av de varierte og ofte akutte oppgavene med bruvedlikeholdet,være nødvendig å utføre en del oppgaver basert på prosesser angitt i Sted V "Ikkestedfesteteoppgaver" og som regningsarbeid. Priser fra Sted V og timepris på mannskaperog utstyr kommer således inn med relativt stort volum i tilbudsskjemaet.Bruoppgavene vil variere og omfatte blant annet utskifting av bru, erosjonssikring,forsterkning, overflatebehandling av stål, fugeutskifting inkl. fugeterskler,betongreparasjoner, fresing av slitelag, påstøp av brudekke, utskifting av rekkverk/rekkverksarbeid, vannavløp, remontering av demonterte bruskilt og lignende. Det kan ogsåbli aktuelt med reparasjoner av betong og lignende på kaiene i Sogn og Fjordane fylke.Arbeidene utføres bare etter behov vurdert av oppdragsgiver.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no