Fv. 60 Bruland bru - Anbud - Miljøindex

Fv. 60 Bruland bru

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region Vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 41622049
Primær kontakt: Pål Anders Rindal
Primær kontakt e-post: pal.anders.rindal@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Stryn
Sammendrag: Arbeidet består av:- Bygging av midlertidig veg inkl. tilrettelegging for Bailey-bru.- Rivning av eksisterende bru.- Bygging av ny bru.- Masseutskifting av ca. 200 m veg. Ca. 100 m på hver side av brua.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no