Landskapsutforming ny gravlund - Anbud - Miljøindex

Landskapsutforming ny gravlund

Oppdragsgiver: Eigersund Kommune Org.nr: 944496394
Telefon: 51468000
Web: www.eigersund.kommune.no/ E-post: post@eigersund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51468193
Primær kontakt: Åshild Bakken
Primær kontakt e-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Eigersund
Sammendrag: Konkurransen omhandler landskapsutformingen av en nyanlagt gravlund i Eigersund kommune. Arbeidet omfatter arrondering av terreng, beplantning, murer, steinbelegg, el- og VA-anlegg, parkeringsplass m.m.
Bransje(r): 7420120 - Landskapsarkitekter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris 100 %
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 29.03.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no