NOR 014-2019 Konkurranse, Drift og vedlikehold Småpudden bro - Anbud - Miljøindex

NOR 014-2019 Konkurranse, Drift og vedlikehold Småpudden bro

Oppdragsgiver: Bergen Kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Primær kontakt: Pål Eichner
Primær kontakt e-post: Pal.Eichner@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Småpudden bro er en klaffebro over Damsgårssundet i Bergen som kan åpnes for båttrafikk.Konkurransen omfatter regelmessig tilsyn og vedlikehold av Småpudden bro.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no