2019 Innkjøp ventilasjonsanlegg svømmehall OBUS 19/1504 - Anbud - Miljøindex

2019 Innkjøp ventilasjonsanlegg svømmehall OBUS 19/1504

Oppdragsgiver: Overhalla Kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Primær kontakt: Trond Geving
Primær kontakt e-post: Trond.geving@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Overhalla
Sammendrag: Oppdragsgiver for dette oppdraget er Overhalla kommune, organisasjonsnummer 939 896 600.Overhalla kommune er en kommune i nordre del av Trøndelag, i Namdalen. Kommunen har et innbyggertall like oppunder 4 000. Kommunen er en miljøkommune som går foran og viser vei og har fokus på innovative og miljøvennlige løsninger«Positiv, frisk og framsynt» er visjonen kommunen legger vekt på når vi skal ta vare på våre innbyggere.Overhalla kommune ønsker hjelp med å opprettholde god luftkvalitet i vår svømmehall med tilhørende garderober. I den forbindelse inviterer vi leverandører til å gi anbud på riving og fjerning av gammelt ventilasjonsanlegg, og levering, montering og igangkjøring av nytt.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no