Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Entreprise for rentvannsbasseng (M2) - Anbud - Miljøindex

Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Entreprise for rentvannsbasseng (M2)

Oppdragsgiver: GIVAS IKS Org.nr: 989016245
Telefon: 62808200
Web: www.givas.no E-post: post@givas.no
Kontaktpunkt: +47 45022297
Primær kontakt: Ivan Skadsdammen
Primær kontakt e-post: ivan.skadsdammen@givas.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Kongsvinger
Sammendrag: GIVAS IKS har besluttet å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Granli i Kongsvinger.Det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg på et oppfylt område ved siden av dagens vannbehandlingsanlegg. Vannbehandlingsanlegget skal produsere drikkevann til ca. 18 000 pe i Kongsvinger og Grue.Vannbehandlingsanlegget skal ha netto produksjonskapasitet til å produsere 450 m3/h. Det skal i tilknytning til vannbehandlingsanlegget bygges to rentvannsbasseng à 1000 m3.Det er lagt opp til opsjon for kapasitet 900 m3/h og to stk. basseng à 1500 m3.Parallelt med denne anskaffelsen utlyses det en totalentreprise for maskin- og prosessteknisk utstyr tilhørende vannbehehandlinganlegget.Øvrig dokumentasjon vil bli ettersent til interesserte tilbydere fra 21.03.2019.
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.04.2019
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 21.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no