Samlekontrakt - Bruvedlikehold i Finnmark 2019 - Anbud - Miljøindex

Samlekontrakt - Bruvedlikehold i Finnmark 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Mary Store
Primær kontakt e-post: mary.store@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark
Sammendrag: Vedlikehold av bruer langs riks- og fylkesveger i Finnmark fylke.Kontrakten gjelder vedlikehold av bruer og omfatter vedlikeholdsarbeider som:L1 BetongvedlikeholdL2 UtstyrL3 BetongombyggingL4 Bunnstøping av stålrørL5 Stålarbeider
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no