Bruvedlikehold Nedre Buskerud 2019-2020 Samlekontrakt - Anbud - Miljøindex

Bruvedlikehold Nedre Buskerud 2019-2020 Samlekontrakt

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Dette er en prosessbasert bruvedlikeholdskontrakt som er delt opp i ulike enheter som vist nedenfor. Prosessene i alle enhetene skal prises, slik at man kan utføre vedlikehold på bruer som har behov for utbedring.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 26.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no