Anskaffelse av adgangskontroll - og kassasystem - Anbud - Miljøindex

Anskaffelse av adgangskontroll - og kassasystem

Oppdragsgiver: Follo Ren IKS Org.nr: 975804569
Telefon: 64852330
Web: www.folloren.no E-post: post@folloren.no
Kontaktpunkt: +47 90804010
Primær kontakt: Nina Henriksen
Primær kontakt e-post: nina.henriksen@folloren.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Follo Ren skal anskaffe et adgangskontrollsystem for å skille egne privatkunder fra andre kunder på våre gjenvinningsstasjoner. Identifikasjonen skal gjøres med en unik ID-bærer som skal distribueres til alle Follo Rens egne privatkunder som er ca. 44 000 stk. I tillegg til en fysisk ID-bærer er det ønske om identifikasjonsmulighet via telefon-app, basert på Android og iOS - operativsystem. Det skal også anskaffes et kassasystem, som skal være i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Adgangskontroll- og kassasystemet skal fremstå som ett system, installert på samme POS-enhet (tablet el.). Betalingsterminal kan være egen enhet
Bransje(r): 5171050 - Adgangskontroll
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.03.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no