E16 Tveit bru - Anbud - Miljøindex

E16 Tveit bru

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +91 570973
Primær kontakt: Berit Melbø
Primær kontakt e-post: berit.melbo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Vang
Sammendrag: Arbeidene omfatter rivning av eksisterende brukonstruksjon, etablering av landkar for midlertidig omkjøringsbru samt bygging av ny Tveit bru med tilstøtende veg.Byggherren besørger levering og montering av omkjøringsbru. Denne skal entreprenøren drifte i anleggsperioden. EN må også koordinere arbeidet med montering av omkjøringsbru.Profil 0 - 550Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no