Bruvedlikehold Nedre Buskerud 2019-2020 - Fylkesveger - Anbud - Miljøindex

Bruvedlikehold Nedre Buskerud 2019-2020 - Fylkesveger

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud
Sammendrag: Arbeidet omfatter bruvedlikeholdsarbeid i nedre Buskerud. Arbeidene skal foregå på 25 fastsatte bruer.Bruene er spredt geografisk utover nedre Buskerud område og beliggenheten vises på kart i vedleggshefte. Komplett liste finnes i pkt. 9.Følgende arbeid inngår i kontrakten:- Betongrehabilitering- Membran/fuktisolering og asfaltarbeid- Reparasjon/utskifting av brufuger/asfaltfuger- Reparasjon/utskifting av brurekkverk- Reparasjon av undergravde brufundamenter/erosjonssikring- Overflatebehandling av stål- Vedlikehold av bærekabler i stål
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no