Anskaffelse av vannbehandlingsanlegg for å forebygge legionella i kommunale bygg - Anbud - Miljøindex

Anskaffelse av vannbehandlingsanlegg for å forebygge legionella i kommunale bygg

Oppdragsgiver: Haugesund kommune Org.nr: 944073787
Telefon: 52743000
Web: www.haugesund.no E-post: postmottak@haugesund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 52743120
Primær kontakt: Elin Baustad
Primær kontakt e-post: elin.baustad@haugesund.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Haugesund kommune skal iverksette forebyggende tiltak mot legionella. Kommunen ønsker i den forbindelse å inngå rammeavtale på legionellaforebygging. Det ønskes ett anlegg med produkt som kontinuerlig renser rørsystemene i aktuelle bygg for biofilm og legionellabakterier uten at det er helseskadelig for våre brukere, samt service og vedlikeholds avtale på dette.
Bransje(r): 5165951 - Vannbehandlingsanlegg og -utstyr, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no