Fv. 33 Skardtjendnet - Tonsvatnet og Nedre Øydgarden - Bjørgokrysset - Anbud - Miljøindex

Fv. 33 Skardtjendnet - Tonsvatnet og Nedre Øydgarden - Bjørgokrysset

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +99 477248
Primær kontakt: Siw I Norstrøm
Primær kontakt e-post: siw.norstrom@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland
Sammendrag: Arbeidet omfatter bygging av 39 stk. støyskjermer og fasadetiltak på 4 stk. boliger med varierende omfang. Eiendommene ligger i Etnedal og Nord-Aurdal kommune. Antatt byggetid vil være ca.1 år.Støyskjermene skal i hovedsak bygges som frittstående på terreng og på eksisterende terrasser, da med nødvendig fundamentering iht. detaljtegninger som følger konkurransegrunnlaget.Fasadetiltak vil være montering av lydreduserende veggventiler.
Bransje(r): 4521130 - Fasadeentreprenører, fasademontasje
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.04.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no