Prosjekt 61536 - Myrsnipa barnehage og Prosjekt 61533 - Bergslia barnehage - Anbud - Miljøindex

Prosjekt 61536 - Myrsnipa barnehage og Prosjekt 61533 - Bergslia barnehage

Oppdragsgiver: Herøy kommune Org.nr: 964978840
Telefon: 70081300
Web: www.heroy.kommune.no/ E-post: postmottak@heroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46516869
Primær kontakt: Roy Oldeide
Primær kontakt e-post: roy.oldeide@heroy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjekt 61536 - Myrsnipa barnehage: Rehabilitering av fasade på store deler av bygget, derav etterisolering og utskiftning av kledning, vinduer og dører. Det skal også oppføres ett tilbygg/vognskjul under eksisterende tak.Prosjekt 61533 - Bergslia barnehage: Rehabilitering av fasade på hele bygget. Utskiftning av yttertak, kledning og vinduer. Det skal også oppføres ett tilbygg, som vil være en utvidelse av ei avdeling på bygget.
Bransje(r): 4521130 - Fasadeentreprenører, fasademontasje
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no