Seter bru, Verdal kommune - Anbud - Miljøindex

Seter bru, Verdal kommune

Oppdragsgiver: Verdal Kommune Org.nr: 938587418
Telefon: 74048200
Web: www.verdal.kommune.no/ E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Primær kontakt: Oddvar Govasmark
Primær kontakt e-post: oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Verdal
Sammendrag: Verdal kommune vil rehabilitere Seter bru på kommuneveg Nordkleiva. Eksisterende brudekke skal rives, landkar endres og nye dekkeelementer monteres.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no