Skisseprosjekt for Fv 580 Grimesvingane - Anbud - Miljøindex

Skisseprosjekt for Fv 580 Grimesvingane

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune Org.nr: 938626367
Telefon: 55239000
Web: www.hordaland.no E-post: hfk@hfk.no
Primær kontakt: Matti Torgersen
Primær kontakt e-post: Matti.Torgersen@hfk.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland
Sammendrag: Grimesvingane ligg langsetter Grimevatnet på Fv 580 mellom Indre Arna og Nesttun i Bergen kommune. Grimesvingane har låg standard og er vanskeleg for alle trafikantgrupper. Føremålet med oppdraget er å utarbeide eit skisseprosjekt for ny veg forbi Fv 580 Grimesvingane, med tilbod for mjuke trafikantar. Skisseprosjektet skal gje Miljøløftet i Bergen eit tilstrekkeleg fagleg grunnlag for å kunne vurdere om det skal startast opp formell planlegging etter Plan- og bygningslova av ny trase på strekninga.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.05.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no