Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Generalentreprise bygging - Anbud - Miljøindex

Prosjekt 100133 Sortland SKYS - Generalentreprise bygging

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Knut Helge Grimstad
Primær kontakt e-post: Knut.Helge.Grimstad@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Sortland
Sammendrag: Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterendekontorbygg hos Kystvakten på Sortland. Bygget oppføres i 2 etasjer +loftetasje, og det skal i tillegg til kontorer også inkludere møterom og heis. Nybygget etableres i forlengelsen av eksisterende bygg. Nybygget har et areal på ca. 480 m2 BTA fordelt på 2etasjer.Det skal også gjøres noen mindre tiltak i eksisterende bygg; brannteknisk oppgradering og tilpasning av planløsning i tilknytningspunktet.   Det foretas ingen oppgradering av energiklasse for eksisterende bygg.Igangsetting av arbeid på byggeplass planlegges i medio september. Bygget planlegges ferdigstilt i mai 2020.Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.
Bransje(r): 7420210 - Konsulenter (bygge- og anleggsteknikk)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no