2019 Innkjøp ny taktekking over to høydebasseng Ryggahøgda - Anbud - Miljøindex

2019 Innkjøp ny taktekking over to høydebasseng Ryggahøgda

Oppdragsgiver: Overhalla Kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Primær kontakt: Martin Lysberg
Primær kontakt e-post: Martin.lysberg@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Overhalla
Sammendrag: Overhalla kommune har to høydebasseng på Ryggahøgda. Eksisterende dekke over våre høydebasseng er utette og eksisterende tekking er moden for utskifting.
Bransje(r): 2682019 - Takpapp
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no