1000088 Nesveien bro - Anbud - Miljøindex

1000088 Nesveien bro

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no/ E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40633540
Primær kontakt: Karl Otto Vehus
Primær kontakt e-post: karl.otto.vehus@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Bærum kommune planlegger å bygge ny bro i Nesveien over Øverlandselva ved Haslum i Bærum. Prosjektet innbefatter også riving av eksisterende bro med fundamenter. Det skal bygges ny kjørebro med to kjørefelt samt eget sykkelfelt og opphøyet gangareal skilt med overkjørbar kantstein. Det er planlagt å bygge en rammebru med spennvidde 10,5 -15,5 m og lysåpning for elveløpet på 5-7 m. Det skal også etableres betongmurer i elva både oppstrøms og nedstrøms for å unngå at elva eroderer i jordskråningen. Videre er det planlagt å legge dagens tursti som ligger på østsiden av elva under ny bro slik at man unngår kryssing av Nesveien slik tilfellet er i dag. Det skal etableres støttemurer langs turstien.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no