Utvidelse og rehabilitering av Kirkenes kirke - Anbud - Miljøindex

Utvidelse og rehabilitering av Kirkenes kirke

Oppdragsgiver: Sør-Varanger menighetsråd Org.nr: 877001822
Telefon: 78977570
Web: www.kirkenes.kirken.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 90109901
Primær kontakt: Kolbjørn Jensen
Primær kontakt e-post: kj@ramp.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Komplett utvidelse av kirken nyttet til administrative funksjoner samt utvidelse og oppgradering av menighetssalen. Utover det skal det gamle ventilasjon ventilasjonsanlegget knyttet til kirkerommet, skiftes ut.Skifertaket på eksisterende bygg inkl. sutak og renner skal utbedres og erstattes.
Bransje(r): 4533040 - Ventilasjonsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no