Fornying bruer TRFK sør - 2019 - Anbud - Miljøindex

Fornying bruer TRFK sør - 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Snillfjord
Sammendrag: Statens vegvesen Region Midt har på vegne av Trøndelag fylkeskommune ansvar for bru og ferjekaivedlikehold på fylkesvegene i Trøndelag. Det inviteres til å gi tilbud på bygging/vedlikehold av 4 broer/kulverter og riving av 1 dyreundergang:Fv. 6424 Djupå bru, fv. 6424 Vingelvbru (opsjon), fv. 6496 Bjørå øst, fv. 6644 Hammer krøtterundergang, fv. 6428 Reitanbekken bru.
Bransje(r): 7420142 - Konsulenter (vei- og bruprosjektering)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 24.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no