Åpen tilbudskonkurranse for kjøp av oppgraderingstiltak i Enebakkveien 344 - Anbud - Miljøindex

Åpen tilbudskonkurranse for kjøp av oppgraderingstiltak i Enebakkveien 344

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten Org.nr: 874780782
Telefon: 02180
Web: www.eby.oslo.kommune.no E-post: postmottak@eby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Elin Furulund
Primær kontakt e-post: elin.furulund@eby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bolighuset i Enebakkveien 344 er i dag en enebolig. Formålet med anskaffelsen er å gjøre om bygningen til tomannsbolig. Huset skal deles vertikalt inn i to separate leiligheter. Det skal samtidig gjøres en del oppgraderinger av bygningsmassen.Oppdraget omfatter blant annet snekker- og tømrerarbeid, arbeid med elektrisk anlegg og vann- og avløp. Se vedlagt kravsspesifikasjon for en nærmere beskrivelse av arbeidene.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.07.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no