FV51 Egersund - Tengs -Vegbelysning - Anbud - Miljøindex

FV51 Egersund - Tengs -Vegbelysning

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 95787510
Primær kontakt: Sverre Mathiesen
Primær kontakt e-post: sverre.mathiesen@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Det skal sette opp nytt gatelys fra Tengs til Bjerkreim på FV 51. Anlegget bygges som 400 V. Det skal brukes ettergivende trestolper med luftstrekk. Mastene blir plassert på venstre side sett fra Tengs mot E 39.På Tengesdal skal eksisterende stolper byttes ut med ettergivende tremaster. Armaturene på dette strekket kan benyttes på nye stolper.Fra Hp02 f1 m01800 er der nye ettergivende trestolper og LED armaturer som kan benyttes, anlegget er bygget for 230 V, her må en skifte ut EX til 4 XX for å få dette på 400 V.Stålmaster og kabelanlegg ved Hp02 f2 m05764 kan benyttes, men det må oppgraderes til dagens krav. Vi godtar jordspyd ved hver mast.All skog og vegetasjon som kommer i konflikt med lysmaster og luftledninger må fjernes.
Bransje(r): 5172030 - Trafikksignaler og -belysning, forhandlere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.05.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no