Arkitekttjenester for utarbeidelse av skisseprosjekt med kostnadsoverslag for 10-12 leiligheter, Kirkeveien 4 og 6 Finnsnes - Anbud - Miljøindex

Arkitekttjenester for utarbeidelse av skisseprosjekt med kostnadsoverslag for 10-12 leiligheter, Kirkeveien 4 og 6 Finnsnes

Oppdragsgiver: Lenvik kommune Org.nr: 939807314
Telefon: 77871000
Web: www.lenvik.kommune.no/ E-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Primær kontakt: Lotte Kajander
Primær kontakt e-post: Lotte.Kajander@lenvik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Lenvik
Sammendrag: Lenvik kommune innbyr med dette til konkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for utarbeidelse av skisseprosjekt med kostnadsoverslag for 10-12 mindre leiligheter i Kirkeveien 4 og 6 på Finnsnes. Oppdraget styres iht. NS 8401, Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, og honoreres etter medgått tid.
Bransje(r): 7420110 - Arkitekter | 7420100 - ARKITEKTVIRKSOMHET | 7420000 - ARKITEKTVIRKSOMHET OG TEKNISK KONSULENTVIRKSOMHET
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.06.2019
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.06.2019
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no